Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

De Vlaamse overheid is recent gestart met de invoering van de zogenaamde ‘slimme energiemeters’ in Vlaanderen. Deze slimme meter is een digitale meter.

Welke zijn de voordelen van zo’n meter?


  • • Uw meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. Er moet dan niemand meer langskomen om uw meterstand op te nemen of u moet zelf geen meterstanden meer per post/per mail/online doorgeven.

  • • Bij de plaatsing kan de verbruiker kiezen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Het maakt de overschakeling daarna een stuk eenvoudiger en minder duur.

  • • Uw meter afsluiten of weer opnieuw laten aansluiten kan eveneens vanop afstand gebeuren.
    De hoge kosten die nu worden aangerekend voor het af- en aansluiten vallen dan grotendeels weg.

  • • Er kan voor de betaling van uw verbruik gewerkt worden met een systeem van voorafbetaling. Dat maakt het plaatsen van een budgetmeter in die gevallen mogelijk overbodig.Wie betaalt de kosten van zo’n digitale meter?

Wanneer de meter op inititatief van de netbeheerder wordt vervangen, zijn de kosten van de meters net als bij de huidige meters verwerkt in de nettarieven. M.a.w. iedereen draagt bij.

Als u zelf een digitale meter aanvraagt, zullen de kosten voor de plaatsing, de indienststelling en de meter door uzelf moeten betaald worden.

Bij een nieuwbouw en/of grondige renovatie zal u, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling betalen.

Bij nieuwe zonnepanelen en andere decentrale energieproductie en bij bestaande prosumenten betaalt de distributienetbeheerder de digitale meter.

Vervangingen van budgetmeters worden volledig gesolidariseerd. Herstellingskosten en/of vervanging van defecte meters komt volledig ten laste van de netbeheerder.

Wanneer krijg ik zo een meter?

De meters werden in 2016 reeds geïnstalleerd in een beperkt aantal gemeenten, bij wijze van proefproject. Welke gemeente dit waren werd ddoor De netbeheerder samen met de gemeentelijke overheden beslist.

Hier https://www.vreg.be/nl/welke-gemeenten-loopt-het-proefproject kan u alvast raadplegen in welke gemeente het proefproject werd uitgevoerd.

De Vlaamse regering besliste vervolgens om vanaf 2019 de digitale meter in heel Vlaanderen te installeren. Hierbij werd bepaald dat de meters eerst geïnstalleerd zullen worden bij

• (ver)bouwers
• eigenaars van zonnepanelen
• klanten met een budgetmeter.

Behoort u niet tot deze groep en wil u toch al vanaf 2019 een slimme meter? Dan kan u deze steeds zelf aanvragen, doch zoals eerder aangehaald zal u dan wel zelf de kosten moeten dragen.

Bedreigt een digitale meter mijn privacy?

Uw verbruik wordt door uw digitale meter geregistreerd. U blijft ten alle tijde eigenaar van deze gegevens. De Vlaamse regering zal wel bepalen wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Wil een maatschappij deze gegevens voor andere doeleinden gebruiken, dan zal ze daar echt wel uw expliciete toestemming voor moeten vragen.

Digitale meters in Brussel en Wallonië

In Brussel loopt er momenteel nog een pilootproject met 5.000 digitale meters. De regering is bezig met het opstellen van de juridische kaders om de invoering van de digitale meters in de komende jaren mogelijk te maken. De regering streeft ernaar om de plaatsing van slimme meters vanaf 2018 te versnellen, vooral bij de vervanging van oude defecte meters of de plaatsing van nieuwe meters.

Ook de Waalse regering heeft gemeld dat ze de ‘slimme meter’ als enige logische keuze voor de toekomst zien in termen van voortuitgang en efficiëntie. Binnen de Waalse regering is er echter nog geen officiële beslissing genomen over een mogelijke uitrol van elektronische meters op grote schaal.

Heeft u nog vragen?

Onderstaande links geven u alvast de nodige informatie.
U kan natuurlijk ook steeds terecht bij onze Legal Help Line.

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/de-digitale-energiemeter
https://www.energiesparen.be/digitale-meter#v5
https://www.vreg.be/nl/slimme-meters
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/1.pdf