Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Net zoals vele andere van mijn collega’s bij ARAG, neem ik ’s morgens de trein naar Brussel. Op de trein heb ik even de tijd om me te ontspannen met een goed boek. Daar heb ik thuis met een kleintje van 16 maanden jammer genoeg geen tijd meer voor.

Wanneer ik op de maatschappij toekom, is er steeds een warm onthaal. Collega’s begroeten elkaar op een spontane en familiale manier. Op maandagochtend kunnen we zelfs genieten van een stuk vers fruit. Want….. “An apple a day keeps the doctor away”, toch J?

Bij mijn aankomst op de maatschappij begin ik met een nodige portie cafeïne. Daarna snel aan de slag met mijn dagtaak; agenda, telefoons, beheren dossiers/verwerken van e-mails en het behandelen van nieuwe dossiers.

Agenda

Ik begin mijn dagtaak steeds met het overlopen van de agenda van de dag. Elk schadedossier heeft een eigen agenda, dewelke mij toe laat mijn dossiers stipt op te volgen. Zo verlies ik belangrijke deadlines en termijnen (inzake betaling, herinneringen aan tegenpartij, bezwaren, hoger beroep, enz. ) niet uit het oog.

Dossierbeheer

Na de Lunch met mijn collega’s begin ik aan het beheer van de dossiers en verwerking van de inkomende e-mails.

We werken bij ARAG met een systeem dat we inkomende e-mails kunnen uploaden aan de hand van de dossierreferte. De e-mails komen zo rechtstreeks in het desbetreffende dossier terecht. Dit systeem laat mij toe de e-mail te situeren in de historiek van het dossier zodat ik deze ook op een gepaste manier kan verwerken/beantwoorden.

De dossiers die ik beheer zijn zeer uiteenlopend. Het loopt van het invorderen van facturen tot burenruzies of gelasten van expert ter begroting van bedrijfschade enzomeer. Deze afwisseling zorgt ervoor dat onze (juridische) kennis up to date blijft, alsook dat het werk uitdagend blijft.

Nieuwe dossiers

Ik krijg elke dag tevens een aantal nieuwe dossiers toegewezen. Deze dossiers moet ik meestal nog op dekking nakijken. Daarna ga ik over tot studie van het dossier om vervolgens makelaar en/of verzekerde te contacteren met mijn regelingsinzichten.

Wanneer er onduidelijkheden zijn bij een nieuwe aangifte of wanneer ik een dossier moeten afwijzen, tracht ik steeds de makelaar of verzekerde hierover even op te bellen.

Het telefonisch overlopen van het dossier geeft vaak rapper een duidelijker beeld van wat de verzekerde juist voor ogen heeft.

Wanneer we een dossier moeten afwijzen blijkt het ook minder ‘hard’ aan te komen als we dit even op voorhand telefonisch melden en toelichten.

Telefoons - Legal Help Line

Doorheen de dag beantwoorden we tevens allerlei dringende alsook minder dringende telefoons van de makelaar of verzekerde. Zowel de makelaar als de verzekerde kunnen steeds bij mij terecht met vragen over de inhoud en/of verloop van één van onze dossiers.

Best een drukke maandag, nu ik vandaag ook in stond voor de Legal Help Line. Zowel makelaars als verzekerde konden bij mij terecht met hun jurdische vragen of vragen over dekking van schadegevallen.

Wel niet te vergeten, tijdens deze drukke dag heb ik toch ook even tijd gehad om een pauze te nemen, een babbeltje met één van mijn collega’s. ARAG hecht er belang aan dat we op tijd en stond een pauze nemen zodat onze productiviteit optimaal blijft.

Tegen het einde van de werkdag ga ik na of ik die dag nog andere dringende binnenkomende zaken heb bekeken en desgevallend behandeld.

Tot slot met de trein terug richting huis... Terug even tijd om mijn drukke dag af te sluiten met het lezen van een paar bladzijde in mijn boek!

Laura Raets,
schadebeheerder Juridisch Noord

PS :Word jij enthousiast over mijn dag als medewerker van ARAG? Bekijk dan onze vactatures op www.arag.be/nl/over-arag/carriere