Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

In juni 1997 kondigde pionier ARAG de lancering aan van een volledig nieuwe en gratis dienst voor zijn verzekerden.

Verzekerden met een juridisch probleem konden zich vanaf 1 juli 1997 tot deze dienst wenden en juridische bijstand krijgen per telefoon. Ervaren juristen, die het beroep van advocaat goed kennen, luisteren er naar juridische vragen en geven snel een duidelijk en pasklaar antwoord. Deze vorm van dienstverlening in het kader van een rechtsbijstandsverzekering was 20 jaar geleden totaal vernieuwend. De dienst kende dan ook onmiddellijk succes!

Hoewel aanvankelijk beperkt tot problemen van particulieren en verkeersongevallen, werd de dienst vanaf maart 2016 eveneens toegankelijk voor zelfstandigen en bedrijven. Zo krijgen al onze verzekerden makkelijk toegang tot juridisch advies; het volstaat om het telefoonnummer in te tikken dat vermeld staat op een geplastificeerd kaartje. Zo heeft u het nummer steeds makkelijk bij de hand, mocht u het vergeten zijn.

Er worden niet minder dan 240 oproepen per maand behandeld.

Sinds maart 2016 hebben bedrijven en zelfstandigen ook toegang tot de dienst en is dit aantal naar 340 oproepen per maand gestegen, wat een stijging betekent van 40%. Niet verwonderlijk, wetende dat 80% van de zelfstandigen en bedrijven in België geen personeel in dienst heeft en het telefonisch inwinnen van advies handig, snel en makkelijk is voor een groep die al tijd tekort komt voor de uitoefening van zijn eigen Business.

Twee derde van de oproepen heeft betrekking op problemen uit het dagelijkse leven.

Het luisteren naar de verzekerde, de analyse van het probleem en het geven van advies neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Schade aan goederen en personen is ongetwijfeld het meest voorkomend probleem, waarmee verzekerden geconfronteerd worden:
- Wat te doen bij diefstal, beschadiging van voertuig of woning?
- Welke schadevergoeding kan er gevorderd worden?
- Hoe een volledig dossier samenstellen?
- Hoe reageren tegenover een buur die teveel lawaai maakt, die zijn woning niet goed onderhoudt of die de hele tijd ruzie maakt?
- Ik ben aangevallen. Hoe kan ik de opgelopen schade laten vaststellen en terugvorderen?
- Ik ben slachtoffer van een medische fout? Wat kan ik doen?
- Mijn kind is slachtoffer van pesterijen. Hoe reageer ik hierop?

Verder zijn er de problemen die men ondervindt bij de uitvoering van een overeenkomst:
- Geschil met een brandverzekeraar omwille van een te lage schadevergoeding, een beroep op de fabriekswaarborg van een huishoudtoestel, de slechte herstelling van een voertuig, enz.

Het overige derde van de oproepen heeft meer bepaald betrekking op problemen van professionele aard.
Deze oproepen duren meestal veel langer, gezien de aard van het probleem:
- De beëindiging van een arbeidsovereenkomst, een woon-werkongeval, burn-out... Wat zijn mijn rechten? Welke formaliteiten dien ik te vervullen?
- Een geschil met een leverancier die de termijnen niet naleeft, een belangrijke klant die zijn facturen niet betaalt en de activiteiten van een KMO in gevaar brengt… Hoe snel en doeltreffend hierop reageren?

Tot slot wijst de praktijk uit dat deze dienst goed beantwoordt aan de verwachtingen en tegemoet komt aan een reële nood aan verduidelijking, aan vereenvoudiging van de wetgeving en bijstand in geval van problemen. Hij helpt om conflicten te voorkomen, of zorgt ervoor dat ze niet escaleren. Op die manier biedt hij de mogelijkheid aan verzekerde om een snelle en gunstige oplossing te vinden voor zijn probleem.

Het spreekt voor zich dat als het probleem gedekt is in het kader van de rechtsbijstandsverzekering, onze juristen het dossier zullen behandelen en alle nodige stappen zullen ondernemen.

Arag,
Uw vertrouwde partner