Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Ook ARAG wil zijn steentje bijdragen aan een beter milieu. In dit verband zijn er verscheidene maatregelen getroffen.

- Zo wordt het afval nog meer gesorteerd. Verschillende afvalbakken zijn ter beschikking gesteld om afvalsoorten te scheiden, zoals blik of plastic of drinkkartons. Papier wordt nog in een andere bak deponeerd.

- In deze context gaat ARAG ten volle het digitale tijdperk in. Het parpierverbruik wordt verminderd door meer gebruik te maken van e-mail en scan. Het wordt aangemoedigd om enkel recto verso af te te drukken. Loonbrieven worden niet meer automatisch op papier overhandigd maar worden via zoomit of een externe website van het sociaal secretariaat ter beschikking gesteld aan de werknemers.

- Een clean desk policy werd ingevoerd, dwz een papierloos kantoor waarbij belangrijke documenten worden ingescand. Hierdoor verhoogt de efficiëntie. Want wie houdt nu van een rommelig bureau waarbij het een eeuwigheid lijkt de duren vooraleer je het juiste document weet te vinden? Zo verhoogt de concentratie en kunnen we focussen op wat echt telt: het helpen van onze klanten en een echte bondgenoot te zijn.

Klanten van ARAG kunnen tevens hun steentje bijdragen aan het milieu: vervaldagberichten kunnen via Zoomit naar de internetapplicatie van hun bank worden verstuurd. De documenten kunnen dan makkelijk digitaal worden opgeslagen en in enkele clicks kan de premie worden betaald. De klant kan deze optie zelf activeren in de internetapplicatie van de bank door ARAG te accepteren als leverancier.

Arag,
Uw vertrouwde partner