Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en tegelijkertijd ook de opeenvolging van feesten (Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar). Redenen genoeg om cadeautjes te geven aan onze familie, kinderen, naasten en vrienden.

In de reclame voor cadeautjes en speelgoed is men het er unaniem over eens. Het hippe geschenk bij uitstek tegen een aantrekkelijke prijs dat zo goed als overal de hemel in wordt geprezen is de drone. Wanneer deze dan nog wordt gepresenteerd in een natuurlijk kader is het al helemaal moeilijk om zich niet te laten verleiden en misschien bent u al gezwicht. De meer gesofisticeerde exemplaren zijn bijzonder aantrekkelijk vermits ze toelaten om foto’s te nemen of te filmen.

Nochtans is het VOORZICHTIGHEID geblazen. De drone, die op het eerste zicht ongevaarlijk lijkt, kan immers in eender wiens handen terechtkomen, ook in die van kinderen !

De drone is geen banaal speelgoed; verkeerd gebruik kan mensen verwonden of ernstige schade veroorzaken (vb. een drone die een elektrische kabel doorboort…).

Hieronder geven wij u wat raadgevingen mee en praktische regels zodat uw moment van ontspanning niet uitdraait op een drama. U moet weten dat er sinds april 2016 een wettelijk kader is voor drones die buiten vliegen. In dit artikel zullen we het enkel hebben over de drones voor privé of recreatief gebruik, die tijdens de feestdagen in de winkels liggen.

1) Controleer of de drone niet zwaarder is dan 1 kg. Boven dit gewicht valt hij immers onder klasse 1 of 2 en zal hij aan zeer strikte normen moeten beantwoorden (registratie, licentie, gelijkvormigheidsattest, minimumleeftijd, verplichte verzekering …).

2) Vόόr elke vlucht moet u in elk geval nagaan of de drone goed functioneert.

3) Zorg ervoor dat u steeds een rechtstreeks visueel contact heeft met de drone. Het gebruik van een verrekijker wordt niet beschouwd als rechtstreeks visueel contact. Er moet bijgevolg overdag gevlogen worden en bij helder weer.

4) Gebruik uw drone niet als de weersomstandigheden slecht zijn (wind, regen ..); u zou snel de controle over uw drone kunnen verliezen.

5) Om boven andermans privé-terrein te vliegen dient u over een toelating te beschikken.

6) Maximale toegestane hoogte = 10 meter

7) Bescherming van de privacy: u heeft steeds een toelating nodig om foto’s te nemen of te filmen tijdens een vlucht.

8) Laat de drone niet vliegen boven of in de nabijheid van mensen, dieren, risicozones (gevangenissen, industriële complexen, nucleaire installaties), spoorwegen, autosnelwegen, waterwegen, vlieghavens, openbare ruimtes (of in een publieke ruimte ).

9) Verzekering? Is niet verplicht maar wel sterk aan te raden; de schade die tijdens de vlucht van een drone aan een derde/derden wordt verricht kan zeer groot zijn. In de meeste BA familiale verzekeringen is het privégebruik van een drone van max. 1 kg automatisch gedekt.

Wenst u meer informatie? Ga naar de website van FOD Mobiliteit en Vervoer.

Arag,
Uw vertrouwde partner