Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Bij het oplossen van een juridisch conflict is het niet altijd eenvoudig om de juiste stappen te nemen, vooral niet als je er alleen voor staat. In zo'n situatie kan een onafhankelijke rechtsbijstandverzekering met juridische specialisten uitkomst bieden. Deze case onderstreept het belang van een rechtsbijstandverzekering en hoe deze niet alleen uitstekende resultaten oplevert, maar ook tijd en energie bespaart voor de verzekerde.

 

Een expert aan je zijde

Een juridisch conflict kan voor veel stress zorgen en is niet altijd gemakkelijk op te lossen. Veel personen weten niet wat ze precies moeten ondernemen om een conflictsituatie voor de rechtbank op te lossen en maken zich zorgen over de tijd en kosten die een procedure met zich mee kan brengen. Hierdoor trekken slachtoffers steeds vaker niet meer naar de rechtbank, terwijl ze wel een zaak hebben en dus met het probleem blijven zitten.

Je zou dus met andere woorden heel wat standvastiger in de schoenen staan wanneer je in zo’n situatie beroep kan doen op een juridische specialist die nauwkeurig uitlegt welke stappen je kan nemen. Die juridische specialist vind je bij een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar. Bovendien draagt deze verzekeraar de kosten om het probleem – al dan niet voor de rechtbank – op te lossen.

Een snelle oplossing

Naast de zorgen en kosten, vraagt een rechtszaak eveneens heel wat geduld. Een procedure voor de rechtbank kan maanden of zelfs jaren aanslepen. Zo’n langdurige procedure brengt niet enkel hoge kosten met zich mee, maar kan ook mentaal erg zwaar zijn.

Een rechtszaak is dus niet altijd de enige of de beste manier om een juridisch probleem op te lossen. Vaak is het beter om eerst te proberen het conflict onderling uit te klaren. We noemen dit een oplossing vinden via minnelijk beheer. In dergelijk geval zal de juridische specialist van je rechtsbijstandverzekeraar via onderling overleg met de tegenpartij tot een akkoord proberen te komen, uiteraard met het oog op het behartigen van jouw belangen. Zo’n minnelijk beheer kan zonder de tussenkomst van een rechter, waardoor vervelende en tijdrovende procedures vermeden kunnen worden.

ARAG: dé specialist in rechtsbijstand

Er zijn heel wat verzekeraars die rechtsbijstandverzekeringen aanbieden. Hoe weet je nu wat de verschillen zijn tussen die verzekeringen? Sommige rechtsbijstandverzekeringen kunnen vervat zitten in andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld in je autoverzekering. Andere verzekeraars zijn volledig onafhankelijk. Dit betekent dat ze geen banden hebben met andere verzekeraars of experts, waardoor elke zaak met een neutrale blik bekeken kan worden.

ARAG België is een rechtsbijstandverzekeraar die al meer dan 60 jaar niets anders dan rechtsbijstandverzekeringen aanbiedt. Deze lange ervaring zorgt ervoor dat we een expert zijn op vlak van rechtsbijstand. Ook de Claims Advisors zijn autoriteiten binnen hun vakgebied. Elke Claim Advisor bij ARAG is een voormalig advocaat of juridisch expert. Met zo’n specialist aan je zijde ben je verzekerd dat je krijgt waar je recht op hebt. Benieuwd hoe de juridische specialisten van ARAG dan het verschil kunnen maken in zo’n juridisch dossier? Nathalie Scaillet, Teamleader van onze Car Claims Advisors, verduidelijkt graag aan de hand van een concreet voorbeeld hoe de klanten bij ARAG verder worden geholpen als ze geconfronteerd worden met een juridisch geschil.

Een ongeval in het buitenland

In augustus 2022 bezocht Jos, een 74-jarige man, zijn familie in Duitsland met zijn auto. Terwijl hij in Duitsland was, werd hij van achteren aangereden door een andere bestuurder die niet op tijd stopte. Door de botsing raakte Jos gewond en liep hij een ernstige nekverwonding op.

Aangezien de tegenpartij in fout was, besloot Jos beroep te doen op zijn rechtsbijstandverzekeraar ARAG om ervoor te zorgen dat hij een correcte schadevergoeding zou krijgen van de verzekeraar van de tegenpartij. De regels voor het verkrijgen van zo’n vergoeding verschillen immers per land. In dit geval zou de schaderegeling in principe behandeld worden volgens de wetgeving van het land waar het ongeluk gebeurd is, namelijk Duitsland. Gedurende de hele procedure kon Jos rekenen op de begeleiding van Nathalie, juridische specialiste bij ARAG. Zij informeerde hem dat hij best kon langsgaan bij een garagist om een bestek op te maken, zodat hij over een nauwkeurige beschrijving van de herstellingswerken beschikte. Nathalie verzocht Jos eveneens om een bezoek te brengen aan de dokter om een medisch attest op te vragen en zo een beschrijving te krijgen van het letsel dat hij had opgedaan door het ongeval.

In vergelijking met België is de vergoeding voor lichamelijke letsels in Duitsland veel lager. Er wordt een vergoeding betaald voor materiële schade (bv. medische kosten, apothekerskosten, gerechtvaardigde reiskosten, enz.), maar er wordt bijvoorbeeld weinig of geen vergoeding betaald voor morele schade, esthetische schade, enzovoort.

Na een stevige onderhandeling met de tegenpartij kon een schadevergoeding volgens de regels van het Belgische recht worden verworven, wat een mooi verschil inhoudt voor Jos:

- Duitse wetgeving: 400 euro
- Belgische wetgeving: 3800 euro

Voor de schadevergoeding van het voertuig konden de schadevergoedingsbeginselen van het Duitse recht worden toegepast, wat opnieuw gunstig is voor onze verzekerde: terwijl in België in principe alleen het bedrag van de schade aan het voertuig in aanmerking wordt genomen voor de vergoeding, kan in Duitsland in bepaalde gevallen ook een vergoeding voor de waardevermindering van het voertuig ("Wertminderung") en een hoger bedrag voor werkloosheid ("Nutzungsausfallentschädigung") worden toegevoegd.

- Belgische wetgeving: 590 euro
- Duitse wetgeving: 940 euro

Een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekering is dus cruciaal om de schadevergoeding te verkrijgen waar men recht op heeft. In bovenstaande situatie zou de kans groot geweest zijn dat Jos, zonder de juridische expertise van Nathalie bij ARAG een veel lagere vergoeding verkregen zou hebben.

Daarnaast is Nathalie erin geslaagd het conflict volledig onderling op te lossen in het belang van de verzekerde waardoor de zaak niet naar de rechtbank moest en gerechtelijke procedures vermeden konden worden.

Zo benadrukt deze situatie het belang van gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeringen. Onze Car Claims Advisor heeft niet alleen een uitstekend resultaat neergezet, maar ook veel tijd en energie bespaard.