Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Het team “claims” van ARAG bestaat uitsluitend uit specialisten. Deze fungeren als adviseurs wanneer een klant een geschil heeft. Behalve advies geven, ondernemen onze experts, in nauw overleg met de verzekeringsmakelaar, eveneens een hele reeks acties in naam van de klant: van het onderhandelen van een minnelijke schikking tot het opstarten van mogelijke juridische procedures. In de rubriek 'Claims explains' lichten we graag onze proactieve aanpak in schade toe wanneer een klant met een juridisch geschil geconfronteerd wordt. In deze blogpost bespreken we hoe ARAG samen met de makelaar het verschil maakt voor de klant die lichamelijke letsels heeft opgelopen bij een auto-ongeval. Chantal is Car Claims Advisor bij ARAG en heeft een grote expertise in auto-ongevallen, aangezien zij binnenkort reeds 32 jaar in dienst is. Ze deelt graag met u enkele van haar ervaringen.

Stel: u heeft een ongeval als bestuurder van een scooter. U was niet in fout, maar de gevolgen zijn wel ernstig, want u moet onmiddellijk een operatie ondergaan. Doordat de kwetsuren dermate zwaar zijn, is het belangrijk dat zowel de makelaar als de Claims Advisor bij ARAG zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

CHANTAL: “Als er zware kwetsuren zijn na een ongeval, schieten wij onmiddellijk in actie en stellen we meteen een medische expert aan. Wij willen zo snel mogelijk de gevolgen van de kwetsuren kennen en de makelaar en het slachtoffer bijstaan om ervoor te zorgen dat de verzekerde een correcte vergoeding krijgt.”

“Een andere case betreft een klant die net als zelfstandige een handelsactiviteit ging opstarten. Vlak ervoor echter kreeg hij een ongeval, waardoor hij voor lange tijd werkonbekwaam was. De tegenpartij had een voorstel gedaan van vergoeding, maar had geen rekening gehouden met de toekomstige inkomsten die hij door zijn werkombekwaamheid ging mislopen. Hij kon bijvoorbeeld omwille van zijn kwetsuren niet starten met het opbouwen van een netwerk, wat zeer belangrijk is voor een beginnende zelfstandige. In zo’n gevallen maakt de hulp van ARAG als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar absoluut een verschil.”

Indien de tegenpartij niet akkoord gaat met de schade-eis en men raakt niet tot een akkoord, wordt er een advocaat aangesteld. De kosten van een advocaat zullen gedragen worden door ARAG, indien het contract hierin voorziet uiteraard. Er wordt dan niet onmiddellijk gedagvaard: de advocaten zullen eerst opnieuw een voorstel tot afrekening doen.

CHANTAL: “Bij het opmaken van een schade-eis proberen we zo goed mogelijk de klant te vertegenwoordigen. Dat is een van de grote troeven van een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering. Het is echter mogelijk dat de aansprakelijke tegenpartij andere criteria hanteert dan wij. Uiteraard zullen wij dan met de tegenpartij onderhandelen over de schade-eis. Het is tenslotte de klant die zijn akkoord moet geven op de voorgestelde afrekening of niet. Teneinde de makelaar een excellente service te geven en onze klant bij te staan, heeft ARAG een heel belangrijke rol in dit beslissingsproces. We geven immers advies van het begin tot het einde. Als er tenslotte nog steeds geen akkoord bereikt kan worden, dan gaan we de tegenpartij dagvaarden.”

We merken gelukkig dat, dankzij de tussenkomst van onze specialisten, de partijen vaak veel sneller tot een onderlinge oplossing komen.
CHANTAL: “We proberen altijd eerst alles in minnelijk beheer op te lossen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de rechten en wensen van de klant. Soms gaat de tegenpartij echter niet akkoord met een voorstel en kunnen we niet anders dan een advocaat aanstellen. In dit geval zou het kunnen dat een dossier (buiten onze wil om) enkele jaren kan aanslepen. Maar ook hier ontzorgen we zowel makelaar als klant: de experts van ARAG documenteren alles en proberen in tussentijd zo veel mogelijk schadebewijsstukken te verzamelen. We blijven steeds ons best doen: enerzijds voor de makaar en anderzijds voor de klant. Dat is nu net de “menselijke kant van rechtsbijstand” waarvoor ARAG staat!”

ARAG, de menselijke kant van rechtsbijstand